Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 668/259/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok