Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 643/234/20 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych