Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 638/229/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie ul. Szkolna 1