Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Śmiłowic z dnia 17.07.2020 r.