Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 620/211/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok