Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 584/175/20 w sprawie powierzenia Biuru Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Mikołów oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych działających na terenie gminy Mikołów realizacji projektu pn.: "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"