Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 563/154/20 w sprawie przyjęcia Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Mikołów