Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 533/124/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha