Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 507/98/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok