Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 502/93/20 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2019 rok