Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 501/92/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok