Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 493/84/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne