Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 489/80/20 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Burmistrza Mikołowa nr 486/77/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Mikołowa za szczególne osiągnięcia artystyczne