Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 484/75/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok