Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 462/53/20 w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, placówkom oświatowym oraz Biurze Aktywności Obywatelskiej realizacji projektu pn. "Ćwiczmy razem- etap 3"