Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 459/50/20 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych