Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 440/31/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę