Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 413/4/20/A w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz wzoru wniosku o udzielenie Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne