Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 423/14/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Mikołów