Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 420/11/20 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1082/397/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku