Uchwała nr XVIII/180/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017-2021

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLV/417/2021 z dnia 24.08.2021 r.