Uchwała nr XVIII/176/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie  nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe