Uchwała nr XVIII/175/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządca jest Burmistrz Mikołowa