Uchwała nr XVII/161/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży