Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami dotyczące projektu statutu Instytutu Mikołowskiego