Uchwała nr XII/115/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie