Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 271/230/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku