Uchwała nr X/95/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030