Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 117/76/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok