Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 116/75/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa  za 2018 rok