Uchwała nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi