Anna Chrzęstek

pok. nr 24, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 56
e-mail: anna.chrzestek@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt w szczególności należy:

a) Wydawanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich.
b) Opiniowanie planów łowieckich.
c) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt dziko występujących.
d) Prowadzenie spraw dotyczących edukacji w temacie obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
e) Ogłaszanie na terenie gminy akcji deratyzacji i prowadzenie działań sprawdzających w tym zakresie.
f) Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (rozliczanie usług weterynaryjnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku) oraz prowadzenie spraw związanych z działaniami opiekunów wolno żyjących kotów.
g) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
h) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
i) Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej.
j) Sporządzanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów.
k) Prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem zwierzęcia właścicielowi w oparciu o art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
l) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
m) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt leśnych.
n) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.