Uchwała nr III/24/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr 
IV/36/2019 z dnia 22.01.2019 r.

- nr V/48/2019 z dnia 5.02.2019 r.
- nr 
VII/58/2019 z dnia 19.03.2019 r.
- nr 
VIII/68/2019 z dnia 16.04.2019 r.

- nr IX/80/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- nr
X/94/2019 z dnia 18.06.2019 r.
- nr XI/110/2019 z dnia 9.08.2019 r.
- nr 
XII/112/2019 z dnia 27.08.2019 r.
- nr 
XIII/124/2019 z dnia 17.09.2019 r.
- nr 
XIII/125/2019 z dnia 17.09.2019 r.
- nr
XIV/134/2019 z dnia 22.10.2019 r.
- nr
XVI/150/2019 z dnia 19.11.2019 r.
- nr
XVIII/169/2019 z dnia 17.12.2019 r.