Mikołów, dnia 3.11.2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przejściem urzędów administracji publicznej na zdalny tryb pracy przekazujemy komunikat w sprawie dyżurów radnych:

Mieszkańców prosimy o telefoniczny kontakt bezpośrednio z radnymi lub poprzez Biuro Rady Miejskiej: e-mail: rada@mikolow.eu
tel.: 32 32 48 510, 32 32 48 511, 32 32 48 512.

Radni pozostają z mieszkańcami w kontakcie telefonicznym bądź mailowym w godzinach dyżurów:  http://bip.mikolow.eu/?c=735

Godziny dyżurów poszczególnych radnych pozostają bez zmian.  

IMIĘ I NAZWISKO

NR OKRĘGU

DYŻUR

MATEUSZ BIES

1

Pierwsza środa miesiąca od 14:00 do 15:00
Biuro Rady Miejskiej

MARTYNA CENTKOWSKA-STRZELCZYK

1

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

EWA CHMIELORZ

3

Pierwsza środa miesiąca od 16:00 do 17:00
Sołtysówka w Mokrem

ANNA CHRAPEK-BUDACZ

2

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

SYLWESTER CZARNOTA

2

Pierwszy wtorek miesiąca od 14:30 do 15:30
Biuro Rady Miejskiej

ANETA ESNEKIER

1

Poniedziałki według harmonogramu, który stanowi załącznik do przedmiotowej tabeli,
od 15:00 do 17:00 w Biurze Rady Miejskiej

AGNIESZKA FIOLA

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00
Biuro Sołtysa - Bujaków

KATARZYNA GŁOŚNA

2

Trzeci poniedziałek miesiąca o 15:30
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

STANISŁAWA HAJDUK-BIES

1

Trzeci poniedziałek miesiąca od 10:00 do 11:00
Biuro Rady Miejskiej

KRZYSZTOF JAKUBIEC

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 17:30 do 18:30
Rada Dzielnicy Kamionka

EWELINA KUKLA

2

Pierwszy piątek miesiąca od 9:00 do 10:00
Biuro Rady Miejskiej

REMIGIUSZ KUŚ

3

Drugi wtorek miesiąca od 17:00 do 18:00
budynek przy ul. Górnośląskiej 10 oraz
po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

GRAŻYNA OSTAFIN

1

Trzeci poniedziałek miesiąca od 10:00 do 11:00
Biuro Rady Miejskiej

JAN PRZEWOŹNIK

1

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
w Biurze Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

MICHAŁ RUPIK

1

Drugi i ostatni wtorek miesiąca od 14:45 do 15:30
Biuro Rady Miejskiej oraz po telefonicznym uzgodnieniu indywidualnego terminu spotkania

ŁUKASZ RYGUŁA

2

Drugi poniedziałek miesiąca od 15:30 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

ANDRZEJ SUKIENNIK

3

Pierwszy czwartek miesiąca od 16:30 do 17:30
Sołtysówka w Borowej Wsi

JAROSŁAW SWORZEŃ

2

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA

2

Każdy piątek od 10:00 do 11:00
Biuro Rady Miejskiej

ADAM ZAWISZOWSKI

3

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 16:00 do 17:00
Biuro Rady Miejskiej

KRZYSZTOF ŻUR

3

Pierwszy piątek miesiąca od 16:00 do 17:00
Sołtysówka w Borowej Wsi

 

Harmonogram dyżurów na 2020 rok
radna Aneta Esnekier
Biuro Rady Miejskiej, poniedziałek, godz. 15.00 – 17.00

1.

13 stycznia 2020

2.

10 lutego 2020

3.

9 marca 2020

4.

6 kwietnia 2020

5.

25 maja 2020

6.

29 czerwca 2020

7.

27 lipca 2020

8.

31 sierpnia 2020

9.

28 września 2020

10.

26 października 2020

11.

23 listopada 2020

12.

21 grudnia 2020

oraz każdy inny termin po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu indywidualnego spotkania