Uchwała nr XLVII/836/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej