Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1753/198/18 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2018 rok