Uchwała nr XLVI/830/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/808/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu