Uchwała nr XLVI/828/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu