Uchwała nr XLVI/827/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa