Uchwała nr XLVI/826/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa