Uchwała nr XLVI/824/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok