Uchwała nr XLVI/822/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok