Uchwała nr XLV/819/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/712/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018