Uchwała nr XLV/815/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej