Uchwała nr XLV/807/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028