Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.