Uchwała nr XLII/766/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028