Uchwała nr XLI/764/2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XLII/775/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- nr XLIV/794/2018 z dnia 18.06.2018 r.