Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1617/62/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołowa za 2017 rok