Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1616/61/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok